hoofdstuk 7 / 9

7. Onderzoeksuitvoering

Introductie

Het doen van onderzoek is de kern van het werk van de rekenkamer. Zoals in de inleiding van het Kompas is aangegeven, wordt dit onderwerp anders behandeld dan de overige onderwerpen. Over het professioneel uitvoeren van onderzoek is al veel gepubliceerd.1 Bovendien hebben rekenkamers doorgaans al veel aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek. De Onderzoeksuitvoering behandelen we hieronder daarom beknopt, door een chronologisch overzicht te geven van relevante verwijzingen naar de NVRR-wiki.

Methoden en technieken

Vormgeving rapport

Het rapport kan een RKC op allerlei manieren vormgeven. Op de website van de NVRR vind je daarvoor tips en checklists:

Wederhoor

Presentatie en nazorg

Ook staan op de NVRR-site een aantal tips voor de presentatie van de resultaten, een lijstje met mogelijke alternatieven voor de klassieke presentatie en tips voor de nazorg. Hoe zorg je voor publiciteit voor je onderzoek? En hoe belangrijk is dat?

Transparantie

De transparantie van een onderzoek vergroot je door een logboek en je archief.

Voetnoot

  1. Zie ook Herweijer en Polhuis (2017) Kennismaken met Rekenkamerwerk. Freeke et al (2010) “De Lokale Rekenkamer”, Handboek Rekenkamer Leiderdorp (2015), Onderzoekshandboek Rekenkamer Rotterdam (2016), NVRR (2008) Handreiking onderzoek lokale Rekenkamers en Rekenkamercommissies, en het Kwaliteitshandvest van de G4.