hoofdstuk 7 / 9

7. Onderzoeksuitvoering

Introductie

Onderzoek doen is de kern van het werk van de rekenkamer. Zoals in de inleiding van het Kompas is aangegeven, wordt dit onderwerp anders behandeld dan de overige onderwerpen. Over het professioneel uitvoeren van onderzoek is al veel gepubliceerd.1
Bovendien hebben rekenkamers doorgaans al veel aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek. De Onderzoeksuitvoering behandelen we daarom beknopt, met vooral verwijzingen naar relevante NVRR-wiki’s.

Methoden en technieken

Vormgeving rapport

Je kunt het rekenkamerrapport op allerlei manieren vormgeven. Hieronder tips en checklists:

Wederhoor

Presentatie en nazorg

Ook staan op de NVRR-site tips voor de presentatie van de resultaten, een lijstje alternatieven voor de klassieke presentatie en tips voor de nazorg en voor publiciteit voor je onderzoek

Transparantie

De transparantie van een onderzoek vergroot je door een logboek en je archief. Maar ook door je onderzoeksproces goed te beschrijven, zoals de Rekenkamer Nijmegen deed met een infographic.

Voetnoot

  1. Zie ook Herweijer en Polhuis (2017) Kennismaken met Rekenkamerwerk. Freeke et al (2010) “De Lokale Rekenkamer”, Handboek Rekenkamer Leiderdorp (2015), Onderzoekshandboek Rekenkamer Rotterdam (2016), NVRR (2008) Handreiking onderzoek lokale Rekenkamers en Rekenkamercommissies, en het Kwaliteitshandvest van de G4.